Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

6,65 €
Pressupost actual / hab.: 6,83 €

Pressupost inicial

1,43 M€
Pressupost actual: 1,47 M€

% execució

79,96 %
Despesa real són 1,18 M€

% sobre el total del press.

0,96 %

Mitjana despesa provincial

340.815,84 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 46,86% 672.085 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 25,20% 361.425 €
Arrendaments de material de transport 0,48% 6.840 €
Arrendaments de mobiliari i estris 0,56% 8.000 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 17,47% 250.555 €
Arrendaments d'un altre immobilitzat material 9,44% 135.460 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.