Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

271,20 €

Pressupost inicial

57,69 M€

% execució

100,16 %
Ingrés real són 57,78 M€

% sobre el total del press.

31,40 %

Mitjana ingrés provincial

6,43 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,02% 10.000 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 72,33% 41,73 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 21,55% 12,43 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 6,10% 3,52 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.