Programa de Govern 2019-2023

El Programa de Govern 2019-2023 és el document estratègic del mandat, en què queden fixades les principals línies d'actuació del govern municipal.

Es mostra a continuació l'informe que incorpora les dades d'execució corresponents al tancament del mandat 2019-2023.


Execució global dels objectius del Programa de Govern

78,1 %

Resum execució objectius Programa de Govern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
88,3 % 85,4 % 86,8 % 69,8 % 43,9 % 71,1 % 70,3 % 93,8 % 85,5 % 86,1 %

A continuació poden consultar el detall de l'estat d'execució de cadascuna de les actuacions contemplades en el Programa de Govern, tant per objectiu/eix, com per estat, ODS associat i àrea impulsora.

Darrera actualització: 06 maig de 2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un conjunt d'objectius mundials relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i econòmics amb què s'enfronta el nostre món. Aquí pots veure com el Pla d'Actuació Municipal connecta amb els ODS.