Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

90,20 €
Pressupost actual / hab.: 87,84 €

Pressupost inicial

19,52 M€
Pressupost actual: 19,01 M€

% execució

91,67 %
Despesa real són 17,43 M€

% sobre el total del press.

10,21 %

Mitjana despesa provincial

3,74 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 78,78% 15,38 M€
Informació bàsica i estadística 2,91% 567.391 €
Participació ciutadana 7,09% 1,38 M€
Atenció als ciutadans 10,26% 2 M€
Imprevistos i funcions no classificades 0,96% 188.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 68,63% 13,4 M€
Despeses corrents en béns i serveis 23,74% 4,63 M€
Transferències corrents 2,53% 494.065 €
Fons de contingència i altres imprevistos 0,96% 188.090 €
Inversions reals 3,14% 612.000 €
Actius financers 1,00% 195.995 €