Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

93,31 €
Pressupost actual / hab.: 98,31 €

Pressupost inicial

20,11 M€
Pressupost actual: 21,19 M€

% execució

94,75 %
Despesa real són 20,08 M€

% sobre el total del press.

12,32 %

Mitjana despesa provincial

3,62 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 21,52% 4,33 M€
/presupuestos/partidas/921/2014/functional/G 4,13% 830.019 €
Coord. organització institucional entitats locals 30,16% 6,07 M€
Informació bàsica i estadística 2,71% 544.994 €
Participació ciutadana 6,95% 1,4 M€
Atenció als ciutadans 11,07% 2,23 M€
/presupuestos/partidas/927/2014/functional/G 0,00% 0 €
/presupuestos/partidas/928/2014/functional/G 21,86% 4,4 M€
Imprevistos i funcions no classificades 1,61% 322.896 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 65,59% 13,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,33% 5,9 M€
Transferències corrents 1,97% 395.199 €
Fons de contingència i altres imprevistos 0,94% 188.090 €
Inversions reals 1,44% 290.000 €
Actius financers 0,74% 148.995 €