Serveis de caràcter general

Pressupost inicial

21 M€
Pressupost actual: 23,97 M€

% execució

86,54 %
Despesa real són 20,74 M€

% sobre el total del press.

15,66 %

Mitjana despesa provincial

21 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 23,74% 4,99 M€
/presupuestos/partidas/921/2012/functional/G 3,91% 820.932 €
Coord. organització institucional entitats locals 25,66% 5,39 M€
Informació bàsica i estadística 2,54% 533.517 €
Participació ciutadana 6,68% 1,4 M€
Atenció als ciutadans 10,30% 2,16 M€
Comunicacions internes 0,00% 0 €
/presupuestos/partidas/927/2012/functional/G 1,27% 267.007 €
/presupuestos/partidas/928/2012/functional/G 25,22% 5,3 M€
Imprevistos i funcions no classificades 0,68% 141.909 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.