Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

21,00 €
Pressupost actual / hab.: 22,96 €

Pressupost inicial

4,71 M€
Pressupost actual: 5,15 M€

% execució

74,55 %
Despesa real són 3,84 M€

% sobre el total del press.

2,08 %

Mitjana despesa provincial

484.507,28 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 4,71 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 74,63% 3,51 M€
Despeses corrents en béns i serveis 8,11% 381.449 €
Transferències corrents 12,48% 587.339 €
Transferències de capital 4,78% 225.000 €