Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

21,52 €
Pressupost actual / hab.: 21,85 €

Pressupost inicial

4,8 M€
Pressupost actual: 4,87 M€

% execució

99,21 %
Despesa real són 4,83 M€

% sobre el total del press.

2,22 %

Mitjana despesa provincial

590.858,27 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 4,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 72,04% 3,46 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,29% 445.844 €
Transferències corrents 13,98% 671.000 €
Transferències de capital 4,69% 225.001 €