Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

14,45 €

Pressupost inicial

3,07 M€

% execució

99,65 %
Despesa real són 3,06 M€

% sobre el total del press.

1,67 %

Mitjana despesa provincial

828.471,11 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 3,07 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,61% 1,12 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,19% 773.970 €
Transferències corrents 38,21% 1,17 M€