Passius financers

Pressupost inicial / hab.

40,27 €
Pressupost actual / hab.: 41,67 €

Pressupost inicial

9,03 M€
Pressupost actual: 9,34 M€

% execució

99,71 %
Despesa real són 9,31 M€

% sobre el total del press.

3,78 %

Mitjana despesa provincial

1,19 M€

Sobre aquesta partida

Recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Amortització de préstecs i d'operacions en euros 100,00% 9,03 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.