Passius financers

Pressupost inicial / hab.

4,64 €
Pressupost actual / hab.: 9,28 €

Pressupost inicial

1.000.000 €
Pressupost actual: 2 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 2 M€

% sobre el total del press.

1,16 %

Mitjana ingrés provincial

2,06 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 1.000.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.