Passius financers

Pressupost inicial / hab.

0,00 €
Pressupost actual / hab.: 16,92 €

Pressupost inicial

0 €
Pressupost actual: 3,65 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 3,65 M€

% sobre el total del press.

2,39 %

Mitjana ingrés provincial

2,26 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros NaN% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.