Actius financers

Pressupost inicial / hab.

8,94 €
Pressupost actual / hab.: 32,54 €

Pressupost inicial

1,93 M€
Pressupost actual: 7,01 M€

% execució

38,72 %
Ingrés real són 2,72 M€

% sobre el total del press.

4,08 %

Mitjana ingrés provincial

1,99 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 17,12% 329.710 €
Reint. de préstecs de fora del sector públic 10,18% 196.000 €
Alien. accions i participacions fora sector públic 72,70% 1,4 M€
Romanent de tresoreria 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.