Actius financers

Pressupost inicial / hab.

13,70 €
Pressupost actual / hab.: 72,00 €

Pressupost inicial

2,95 M€
Pressupost actual: 15,53 M€

% execució

1,99 %
Ingrés real són 308.966,68 €

% sobre el total del press.

10,15 %

Mitjana ingrés provincial

133.418,57 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 50,95% 1,51 M€
Reint. de préstecs de fora del sector públic 5,04% 148.995 €
Alien. accions i participacions fora sector públic 44,01% 1,3 M€
Romanent de tresoreria 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.