Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

2,57 €
Pressupost actual / hab.: 2,82 €

Pressupost inicial

553.495 €
Pressupost actual: 607.172,26 €

% execució

144,78 %
Ingrés real són 879.050,79 €

% sobre el total del press.

0,36 %

Mitjana ingrés provincial

462.382,1 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 11,53% 63.800 €
Interessos de dipòsits 7,32% 40.495 €
Rendes de béns immobles 1,41% 7.790 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 79,75% 441.410 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.