Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

37,68 €

Pressupost inicial

8,02 M€

% execució

137,89 %
Despesa real són 11,05 M€

% sobre el total del press.

4,36 %

Mitjana despesa provincial

523.686,34 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 92,69% 7,43 M€
Gestió del coneixement 3,60% 288.754 €
Protecció dels consumidors i usuaris 3,71% 297.384 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 12,85% 1,03 M€
Despeses corrents en béns i serveis 5,28% 422.870 €
Transferències corrents 19,49% 1,56 M€
Transferències de capital 12,48% 1.000.000 €
Actius financers 49,90% 4 M€