Transport públic

Pressupost inicial / hab.

32,86 €
Pressupost actual / hab.: 33,00 €

Pressupost inicial

7,18 M€
Pressupost actual: 7,21 M€

% execució

93,48 %
Despesa real són 6,74 M€

% sobre el total del press.

3,69 %

Mitjana despesa provincial

1,63 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses a càrrec de les entitats locals destinats al manteniment, desenvolupament i finançament del servei de transport públic.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despeses totes les d'inversió destinats a l'adquisició de mitjans de transport; i a la creació, millora i manteniment d'infraestructures, com estacions d'autobusos, ports, aeroports i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transport de viatgers 100,00% 7,18 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,75% 53.687 €
Despeses corrents en béns i serveis 0,41% 29.415 €
Transferències corrents 98,84% 7,1 M€