Indústria i energia

Pressupost inicial / hab.

11,40 €
Pressupost actual / hab.: 11,40 €

Pressupost inicial

2,45 M€
Pressupost actual: 2,45 M€

% execució

98,91 %
Despesa real són 2,43 M€

% sobre el total del press.

1,37 %

Mitjana despesa provincial

149.159,88 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de tot tipus destinats a la promoció, suport i desenvolupament de la indústria en l'àmbit d'acció de l'entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general corresponen a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'imputen a aquesta política de despesa les ocasionades amb motiu d'inversió en capital d'empreses; foment de l'acció empresarial; ajudes per a la reconversió i reindustrialització; foment de l'associacionisme d'empreses industrials, i tot tipus de transferències amb destinació a aquests fins i d'incentius a la localització industrial.
 S'inclouran, a més, les despeses relacionades amb el suport a la mineria, investigació, preparació, comercialització i altres activitats de la producció minera.
 Així mateix comprèn les despeses relacionades amb la producció, transmissió i distribució d'energia, especialment de gas i electricitat. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les transferències a altres agents per tal específic propi de les activitats que es contemplen en la mateixa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria 100,00% 2,45 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 8,15% 199.897 €
Transferències corrents 35,60% 873.281 €
Transferències de capital 56,26% 1,38 M€