Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

296,70 €
Pressupost actual / hab.: 311,79 €

Pressupost inicial

63,94 M€
Pressupost actual: 67,2 M€

% execució

101,87 %
Ingrés real són 68,45 M€

% sobre el total del press.

39,07 %

Mitjana ingrés provincial

7,27 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 72,59% 46,42 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 1,84% 1,18 M€
De comunitats autònomes 15,67% 10,02 M€
D'entitats locals 9,70% 6,2 M€
D'empreses privades 0,14% 87.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,07% 43.253 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.