Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

238,03 €
Pressupost actual / hab.: 251,90 €

Pressupost inicial

51,34 M€
Pressupost actual: 54,33 M€

% execució

98,44 %
Ingrés real són 53,48 M€

% sobre el total del press.

35,50 %

Mitjana ingrés provincial

10,75 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
D'organismes autònoms de l'entitat local 0,00% 5 €
De l'Administració de l'Estat 76,17% 39,11 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 2,09% 1,07 M€
De comunitats autònomes 15,92% 8,17 M€
D'entitats locals 5,37% 2,76 M€
D'empreses privades 0,44% 226.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 3.000 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.