Contribucions especials

Pressupost inicial / hab.

0,00 €

Pressupost inicial

10 €

% execució

0,00 %
Ingrés real són 0 €

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana ingrés provincial

494.574,57 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a l'obtenció d'un benefici especial o d'un augment de valor de determinats béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter local. Necessàriament a nivell de subconcepte s'ha de detallar l'obra o el servei de què es derivin.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Per a l'execució d'obres 50,00% 5 €
Per a l'establiment o ampliació de serveis 50,00% 5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.