Esport

Pressupost inicial / hab.

16,77 €
Pressupost actual / hab.: 19,38 €

Pressupost inicial

3,63 M€
Pressupost actual: 4,19 M€

% execució

96,40 %
Despesa real són 4,04 M€

% sobre el total del press.

2,25 %

Mitjana despesa provincial

917.696,39 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 5,46% 198.323 €
Promoció i foment de l'esport 11,90% 431.806 €
Instal·lacions esportives 82,64% 3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 31,55% 1,15 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,47% 1,54 M€
Transferències corrents 8,06% 292.683 €
Inversions reals 17,91% 650.000 €