Esport

Pressupost inicial / hab.

13,87 €
Pressupost actual / hab.: 16,10 €

Pressupost inicial

2,98 M€
Pressupost actual: 3,46 M€

% execució

98,10 %
Despesa real són 3,4 M€

% sobre el total del press.

1,94 %

Mitjana despesa provincial

868.546,71 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 6,17% 184.254 €
Promoció i foment de l'esport 13,88% 414.354 €
Instal·lacions esportives 79,94% 2,39 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,94% 1,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,05% 1,37 M€
Transferències corrents 9,99% 298.183 €
Inversions reals 5,03% 150.000 €