Esport

Pressupost inicial / hab.

13,41 €
Pressupost actual / hab.: 15,83 €

Pressupost inicial

2,89 M€
Pressupost actual: 3,41 M€

% execució

102,97 %
Despesa real són 3,51 M€

% sobre el total del press.

2,02 %

Mitjana despesa provincial

813.317,21 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 6,24% 179.982 €
Promoció i foment de l'esport 14,29% 412.440 €
Instal·lacions esportives 79,47% 2,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,60% 1,11 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,70% 1,38 M€
Transferències corrents 10,23% 295.183 €
Inversions reals 3,46% 100.000 €