Esport

Pressupost inicial / hab.

12,05 €
Pressupost actual / hab.: 19,45 €

Pressupost inicial

2,6 M€
Pressupost actual: 4,2 M€

% execució

74,84 %
Despesa real són 3,14 M€

% sobre el total del press.

2,74 %

Mitjana despesa provincial

802.566,69 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 4,20% 109.227 €
Promoció i foment de l'esport 20,26% 526.364 €
Instal·lacions esportives 75,54% 1,96 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,00% 987.531 €
Despeses corrents en béns i serveis 40,59% 1,05 M€
Transferències corrents 17,55% 456.165 €
Inversions reals 3,85% 100.000 €