Cultura

Pressupost inicial / hab.

37,89 €
Pressupost actual / hab.: 39,09 €

Pressupost inicial

8,2 M€
Pressupost actual: 8,46 M€

% execució

102,76 %
Despesa real són 8,69 M€

% sobre el total del press.

4,55 %

Mitjana despesa provincial

2,02 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 4,35% 356.680 €
Biblioteques i arxius 32,46% 2,66 M€
Museus i arts plàstiques 7,65% 627.397 €
Promoció cultural 40,85% 3,35 M€
Lleure i temps lliure 2,74% 224.641 €
Festes populars i celebracions 11,95% 979.883 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,20% 4,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 36,72% 3,01 M€
Transferències corrents 9,47% 776.470 €
Inversions reals 0,42% 34.300 €
Transferències de capital 2,20% 180.000 €