Sanitat

Pressupost inicial / hab.

10,38 €
Pressupost actual / hab.: 10,61 €

Pressupost inicial

2,23 M€
Pressupost actual: 2,28 M€

% execució

87,92 %
Despesa real són 2,01 M€

% sobre el total del press.

1,28 %

Mitjana despesa provincial

310.912,88 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 68,17% 1,52 M€
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 31,83% 710.695 €
Accions públiques relatives a la salut 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,40% 1,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,61% 169.815 €
Transferències corrents 25,08% 559.944 €
Transferències de capital 17,92% 400.000 €