Sanitat

Pressupost inicial / hab.

9,37 €
Pressupost actual / hab.: 10,47 €

Pressupost inicial

2,02 M€
Pressupost actual: 2,25 M€

% execució

95,20 %
Despesa real són 2,15 M€

% sobre el total del press.

1,34 %

Mitjana despesa provincial

312.248,38 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 73,08% 1,47 M€
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 26,92% 542.683 €
Accions públiques relatives a la salut 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 59,08% 1,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 8,85% 178.395 €
Transferències corrents 27,11% 546.600 €
Transferències de capital 4,96% 100.000 €