T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

12,78 €

Pressupost inicial

2,72 M€

% execució

22,26 %
Ingrés real són 605.196,27 €

% sobre el total del press.

1,48 %

Mitjana ingrés provincial

302.602,43 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis assistencials 13,84% 376.305 €
Serveis educatius 69,89% 1,9 M€
Serveis esportius 7,98% 217.000 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 8,28% 225.195 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.