Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

12,72 €
Pressupost actual / hab.: 12,72 €

Pressupost inicial

2,85 M€
Pressupost actual: 2,85 M€

% execució

26,96 %
Despesa real són 768.182,73 €

% sobre el total del press.

1,15 %

Mitjana despesa provincial

170.236,84 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 94,18% 2,68 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 5,82% 165.854 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.