Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

89,63 €
Pressupost actual / hab.: 97,56 €

Pressupost inicial

19,4 M€
Pressupost actual: 21,11 M€

% execució

96,11 %
Despesa real són 20,29 M€

% sobre el total del press.

11,34 %

Mitjana despesa provincial

3,44 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 19,4 M€
/presupuestos/partidas/234/2017/functional/G 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,20% 6,44 M€
Despeses corrents en béns i serveis 36,55% 7,09 M€
Transferències corrents 18,73% 3,63 M€
Transferències de capital 11,52% 2,24 M€