Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

97,52 €
Pressupost actual / hab.: 122,91 €

Pressupost inicial

20,98 M€
Pressupost actual: 26,44 M€

% execució

97,88 %
Despesa real són 25,88 M€

% sobre el total del press.

14,79 %

Mitjana despesa provincial

2,87 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 20,98 M€
/presupuestos/partidas/234/2016/functional/G 0,00% 0 €
/presupuestos/partidas/235/2016/functional/G 0,00% 0 €
/presupuestos/partidas/236/2016/functional/G 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,93% 6,28 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,49% 6,4 M€
Transferències corrents 19,40% 4,07 M€
Transferències de capital 20,19% 4,24 M€