Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

76,54 €
Pressupost actual / hab.: 76,30 €

Pressupost inicial

16,5 M€
Pressupost actual: 16,44 M€

% execució

96,54 %
Despesa real són 15,87 M€

% sobre el total del press.

9,56 %

Mitjana despesa provincial

2,68 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 0,08% 13.447 €
Assistència social primària 57,06% 9,41 M€
Promoció social 2,04% 335.820 €
Assistència a persones dependents 27,18% 4,48 M€
/presupuestos/partidas/234/2014/functional/G 6,88% 1,14 M€
/presupuestos/partidas/235/2014/functional/G 3,24% 533.666 €
/presupuestos/partidas/236/2014/functional/G 3,52% 580.552 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,47% 7,17 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,73% 6,72 M€
Transferències corrents 15,71% 2,59 M€
Inversions reals 0,09% 14.300 €