Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial

15,34 M€
Pressupost actual: 17,04 M€

% execució

88,12 %
Despesa real són 15,02 M€

% sobre el total del press.

11,13 %

Mitjana despesa provincial

15,34 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 0,08% 11.630 €
Assistència social primària 53,55% 8,22 M€
Assistència a persones dependents 31,38% 4,81 M€
/presupuestos/partidas/234/2012/functional/G 8,13% 1,25 M€
/presupuestos/partidas/235/2012/functional/G 3,08% 472.573 €
/presupuestos/partidas/236/2012/functional/G 3,78% 580.784 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.