Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

40,82 €
Pressupost actual / hab.: 48,75 €

Pressupost inicial

9,15 M€
Pressupost actual: 10,92 M€

% execució

92,04 %
Despesa real són 10,06 M€

% sobre el total del press.

4,42 %

Mitjana despesa provincial

1,13 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 7,87% 720.313 €
Parcs i jardins 78,61% 7,19 M€
Protecció i millora del medi ambient 13,52% 1,24 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,70% 3,54 M€
Despeses corrents en béns i serveis 57,71% 5,28 M€
Transferències corrents 0,42% 38.855 €
Inversions reals 3,17% 290.000 €