Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

44,12 €
Pressupost actual / hab.: 47,42 €

Pressupost inicial

9,89 M€
Pressupost actual: 10,63 M€

% execució

93,78 %
Despesa real són 9,97 M€

% sobre el total del press.

4,52 %

Mitjana despesa provincial

982.315,19 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 5,87% 580.247 €
Parcs i jardins 76,61% 7,58 M€
Protecció i millora del medi ambient 17,52% 1,73 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 32,52% 3,22 M€
Despeses corrents en béns i serveis 63,35% 6,26 M€
Transferències corrents 0,23% 22.700 €
Inversions reals 3,89% 385.000 €