Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

32,89 €
Pressupost actual / hab.: 36,21 €

Pressupost inicial

7,08 M€
Pressupost actual: 7,79 M€

% execució

92,10 %
Despesa real són 7,18 M€

% sobre el total del press.

4,62 %

Mitjana despesa provincial

746.598,92 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 3,94% 278.702 €
Parcs i jardins 77,20% 5,46 M€
Protecció i millora del medi ambient 18,86% 1,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,93% 2,76 M€
Despeses corrents en béns i serveis 58,98% 4,17 M€
Transferències corrents 0,11% 7.900 €
Inversions reals 1,98% 140.000 €