Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

31,21 €
Pressupost actual / hab.: 31,73 €

Pressupost inicial

6,73 M€
Pressupost actual: 6,84 M€

% execució

95,99 %
Despesa real són 6,57 M€

% sobre el total del press.

3,98 %

Mitjana despesa provincial

748.960,81 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 10,73% 721.914 €
Parcs i jardins 72,85% 4,9 M€
Protecció i millora del medi ambient 16,41% 1,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,76% 2,61 M€
Despeses corrents en béns i serveis 59,06% 3,97 M€
Transferències corrents 0,47% 31.400 €
Inversions reals 1,71% 115.000 €