Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

39,00 €

Pressupost inicial

8,3 M€

% execució

101,70 %
Despesa real són 8,44 M€

% sobre el total del press.

4,52 %

Mitjana despesa provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 25,52% 2,12 M€
Parcs i jardins 67,65% 5,61 M€
Protecció i millora del medi ambient 6,83% 566.193 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,79% 3,8 M€
Despeses corrents en béns i serveis 53,70% 4,45 M€
Transferències corrents 0,51% 42.625 €