Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

158,30 €
Pressupost actual / hab.: 167,78 €

Pressupost inicial

35,3 M€
Pressupost actual: 37,42 M€

% execució

46,26 %
Despesa real són 17,31 M€

% sobre el total del press.

15,92 %

Mitjana despesa provincial

4,02 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 3,74% 1,32 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 57,75% 20,39 M€
Neteja viària 29,58% 10,44 M€
Enllumenat públic 8,93% 3,15 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,18% 768.854 €
Despeses corrents en béns i serveis 11,26% 3,97 M€
Transferències corrents 79,71% 28,14 M€
Inversions reals 1,47% 520.000 €
Transferències de capital 5,39% 1,9 M€