Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

148,79 €
Pressupost actual / hab.: 153,51 €

Pressupost inicial

33,18 M€
Pressupost actual: 34,23 M€

% execució

98,34 %
Despesa real són 33,67 M€

% sobre el total del press.

15,60 %

Mitjana despesa provincial

4,49 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 3,39% 1,13 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 56,20% 18,65 M€
Neteja viària 30,81% 10,22 M€
Enllumenat públic 9,60% 3,18 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,09% 694.121 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,26% 4,07 M€
Transferències corrents 80,90% 26,85 M€
Inversions reals 3,24% 1,08 M€
Transferències de capital 1,51% 500.000 €