Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

116,77 €
Pressupost actual / hab.: 118,92 €

Pressupost inicial

25,27 M€
Pressupost actual: 25,74 M€

% execució

94,47 %
Despesa real són 24,31 M€

% sobre el total del press.

13,83 %

Mitjana despesa provincial

4,31 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 4,85% 1,23 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 51,30% 12,96 M€
Neteja viària 30,50% 7,71 M€
Enllumenat públic 13,36% 3,38 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,41% 608.490 €
Despeses corrents en béns i serveis 16,18% 4,09 M€
Transferències corrents 78,84% 19,92 M€
Inversions reals 2,57% 650.000 €