Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

108,73 €
Pressupost actual / hab.: 110,96 €

Pressupost inicial

23,39 M€
Pressupost actual: 23,87 M€

% execució

97,22 %
Despesa real són 23,21 M€

% sobre el total del press.

13,35 %

Mitjana despesa provincial

3,56 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 3,18% 743.420 €
Recollida, gestió i tractament de residus 59,25% 13,86 M€
Neteja viària 23,78% 5,56 M€
Enllumenat públic 13,80% 3,23 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,76% 411.466 €
Despeses corrents en béns i serveis 15,68% 3,67 M€
Transferències corrents 80,64% 18,86 M€
Inversions reals 1,92% 450.000 €