Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

97,19 €
Pressupost actual / hab.: 102,46 €

Pressupost inicial

20,95 M€
Pressupost actual: 22,08 M€

% execució

97,52 %
Despesa real són 21,53 M€

% sobre el total del press.

12,84 %

Mitjana despesa provincial

3,33 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 3,88% 813.742 €
Recollida, gestió i tractament de residus 56,72% 11,88 M€
Neteja viària 23,99% 5,03 M€
Enllumenat públic 15,41% 3,23 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,04% 218.524 €
Despeses corrents en béns i serveis 16,82% 3,52 M€
Transferències corrents 80,71% 16,9 M€
Inversions reals 1,43% 300.000 €