Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

95,33 €
Pressupost actual / hab.: 98,33 €

Pressupost inicial

20,56 M€
Pressupost actual: 21,21 M€

% execució

96,75 %
Despesa real són 20,52 M€

% sobre el total del press.

13,86 %

Mitjana despesa provincial

3,18 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 2,11% 432.895 €
Recollida, gestió i tractament de residus 83,40% 17,15 M€
Enllumenat públic 14,49% 2,98 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 15,87% 3,26 M€
Transferències corrents 83,40% 17,15 M€
Inversions reals 0,73% 150.000 €