Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

85,61 €

Pressupost inicial

18,21 M€

% execució

119,46 %
Despesa real són 21,76 M€

% sobre el total del press.

9,91 %

Mitjana despesa provincial

6,38 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 2,65% 482.890 €
Recollida, gestió i tractament de residus 84,34% 15,36 M€
Enllumenat públic 13,01% 2,37 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 14,56% 2,65 M€
Transferències corrents 84,34% 15,36 M€
Inversions reals 1,10% 200.000 €