Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

35,14 €
Pressupost actual / hab.: 35,14 €

Pressupost inicial

7,68 M€
Pressupost actual: 7,68 M€

% execució

95,09 %
Ingrés real són 7,3 M€

% sobre el total del press.

3,93 %

Mitjana ingrés provincial

886.345,63 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 7,68 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.