Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

290,60 €
Pressupost actual / hab.: 290,60 €

Pressupost inicial

62,5 M€
Pressupost actual: 62,5 M€

% execució

107,62 %
Ingrés real són 67,26 M€

% sobre el total del press.

39,98 %

Mitjana ingrés provincial

7,22 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,02% 10.000 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 77,27% 48,29 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 0,00% 0 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 17,96% 11,23 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 4,75% 2,97 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.